Въздуходувки MIT са инсталационна техника, която дава възможност за прехвърляне на въздуха в околната среда, излъчван при голям дебит или ниско налягане, вентилатора се завърта със силата, която получава от двигателя.

Въздуходувки MIT се използват за пренасяне на въздух, като предлагат най- надеждна и сигурна работа със своята конструкция, производителност и технология.

Предимства на въздушната вакуумна помпа

 • Максимален въздушен поток 2500 м3 / ч
 • Максимално налягане 670 mbar
 • Възможност за работа при висока температура (максимум: 130 ° C)
 • Предлага безшумна работна среда (50-85 dBA)
 • Екологични, благодарение на работата без масло
 • Минимални вибрации с динамично регулиране на баланса
 • Лесен и разнообразен монтаж

Какво представляват различните видове въздуходувки?

Въздуходувките са разделени на едностепенни и двустепенни.

Едностепенни въздуходувки
Едностепенните въздуходувки са вентилатори, на които дебита варира в диапазона от 40-1370, налягане 0-460 mbar и мощност на двигателя в диапазона от 0,2 – 18,5 kw.

Двустепенни въздуходувки
Двустепенните въздуходувки са вентилатори, на които дебита варира в диапазона от 88-2500, налягане 0-670 mbar и мощност на двигателя в диапазона от 0,7 – 25 kw.

Как да изберем въздуходувка ?

Информацията, която трябва да се вземе предвид при избора на въздуходувка, е следната.

 • Необходимият въздушен поток
 • Положително налягане, което вентилаторът трябва да преодолее, ако се използва за прехвърляне на въздух (като mbar, bar, mSS)
 • Ако се използва за вакуум, стойността на вакуума на вентилатора (като mbar, bar)
 • Температура на околната среда
Защо – Въздуходувки MIT ?

Характеристиките на центробежните вакуумни вентилатори MIT, са следните:

 • Вентилатор с висока ефективност
 • Променлив електромотор, който е лесен за инсталиране
 • Използват се лагери шведски SKF или японски NSK
 • Благодарение на горните части, той може да се използва за 3-5 години без проблем
 • Не се изисква поддръжка
 • Осигурява високо налягане и вакуум
 • Може да произвежда въздух без масло
 • Вибрациите са минимални при динамично регулиране на баланса
 • Може да се монтира хоризонтално и вертикално

Направете запитване тук !