Резервоари за сгъстен въздух MIT са едни от основните продукти, които компенсират колебанията на налягането на изхода на компресора. Осигуряват постоянно налягане на сгъстеният въздух.  Резервоарите съхраняват количеството въздух, необходимо за задоволяване на внезапни нужди, надвишаващи капацитета на компресора.

Капацитетът на резервоара за сгъстен въздух се определя в зависимост от капацитета на компресора и формата на нуждата от въздух. Въздушните резервоари трябва да се инсталират на места, където температурата на околната среда е ниска. Ако мястото, където ще се инсталира резервоарът, е с висока влажност и корозивност, е необходимо да се нанесе двоен слой облицовка и резервоарът да се произвежда с по- висока устойчивост.

Резервоари за сгъстен въздух MIT се произвеждат по такъв начин, че към тях да могат да бъдат монтирани необходимите аксесоари.
Например;
– Предпазен клапан
– Изпускателен клапан
– Манометър

Спецификации на Резервоарите:

  • В съответствие със законодателството
  • Лесни за инсталиране и използване
  • Лесни за поддръжка и почистване
  • Произвеждат в различни размери и капацитет
  • Размери на резервоарите от 100 до 10000 литра
  • Налягане: 10 – 16 – 40 bar

Направете запитване Тук !