Илюстрациите показват устройството и принципа на работа на мембранните помпи Dellmeco. В помпата има две проточни линии по една от всяка страна. Течността, която преминава през помпата влиза в контакт от една страна с корпуса на помпата, а от друга с външната повърхност на мембраната.ustristvo_i_princip_na_rabota

Вътрешните страни на централния блок образуват въздушните камери. Проточната част на помпата и въздушните камери нямат контакт една с друга. Сгъстеният въздух, постъпващ в една от въздушните камери, действа на вътрешната повърхност на мембраната, като я задвижва и изтласква течността по тръбопровода.

Мембраните са свързани помежду си с ос, когато  едната от мембраните изтласква течността, другата създава по-ниско налягане и така засмуква следващата доза течност. В края на всеки такт въздушният разпределителен механизъм се превключва автоматично при, което сгъстеният въздух започва да навлиза в другата въздушна камера и така процеса се повтаря. Клапаните при засмукване и изтласкване играят роля на обратни клапи, като предотвратяват навлизането на течността обратно от нагнетателния в смукателния тръбопровод.

Мембранните помпи Dellmeco намират широко приложение в промишлеността:

  • Хранително вкусова промишленост – за пренасяне на млечни продукти, шоколад, кечтуп, майонеза, олио и маргарин, спиртни и безалкохолни напитки
  • Химическа и Нефтохимическа промишленост – киселини и основи, бои и лакове, лепила, нефтопродукти, мастила и др.
  • Галваника
  • Хартиена промишленост
  • Керамична промишленост
  • Пречиствателни станции
  • Минна промишленост