При работа в залято състояние хидравличният напор във входа на помпата се препоръчва да се ограничи на ниво 0,5 – 0,6 бара, за да се осигури оптималния режим на работа.

3