Мембранните помпи Dellmeco имат възможност за работа в потопено състояние при условие изходящия въздух от помпата да се изведе извън течността.

Всички материали, от които е изработена помпата, трябва да имат необходимите химически и корозионни стойности спрямо продукта, в който се планира да се потопи помпата.

2