• Компактна, надеждна конструкция – ниски експлоатационни разходиособености на помпите
 • Помпите са приспособени да изпомпват различни продукти: от вода до много гъсти течности с примеси
 • Липса на уплътнения – явяват се екологично безопасни, гаранция за всякаква липса на течове
 • Може да работят във взривоопасни помещения. Поради отсъствие на електричество няма риск за искра образуване
 • Възможност за работа в режим     “сух ход“
 • Самозасмукване от 9 метра
 • Просто регулиране на производителността от нула до максимум посредством изменение на количеството подаван въздух
 • Помпата спира да работи, когато се затвори крана на въздухопровода или на нагнетателния тръбопровод и автоматично заработва при отварянето им
 • Многослойните мембрани са с експлоатационен ресурс в тежки условия. Повърхността на мембраната се явява абсолютно гладка, гарнитури и уплътнения липсват
 • За работата си помпата не се нуждае от никакви масла и смазки
 • Простота на обслужването
  • Сравнение на помпите

  DELLMECO

  Други производители

  Простота на конструкцията. Малко количество съставни части. Сложна конструкция. Голямо количество съставни части.
  Застопоряващите шпилки с увеличен диаметър. Застопоряващите шпилки с малък диаметър: по – висок риск от повреда.
  Централен блок от полиетилен: ниско тегло, укрепване на корпуса с шпилки, устойчивост към агресивни продукти. Централен блок от алуминий: Високо тегло, ниска химическа устойчивост, укрепване на корпуса с винтове – разваляне на резбите при многократно разглобяване на помпата.
  Въздушен механизъм от флуоропласт (тефлон): висока химическа устойчивост, ниско тегло. Въздушен механизъм от месинг: ниска химическа устойчивост.
  Въздушен механизъм без закрепващи пръстени с минимум движещи детайли. Без смазване. Въздушен механизъм със сложна конструкция. Необходимо е смазване.
  Мембрани без централно отверстие с концентрични пръстени на обратната страна: намалено напрежение в местата на изгъване (работният ресурс се увеличава до 1,5 пъти). Обикновени мембрани. Или мембрани с централно отверстие, намален ресурс и повишен риск от протичане.
  Помпите могат да бъдат окомплектовани с филтър-редуктор и фитинги за свързване към захранващия въздух. Допълнително се предлагат щуцери за свързване към присъединителните шлангове.