Илюстрациите показват принципа на работа на мембранната помпа. В помпата има две проточни линии по една от всяка страна. Течността, която преминава през помпата влиза в контакт от една страна с корпуса на помпата, а от друга с външната повърхност на мембраната.ustristvo_i_princip_na_rabota

Вътрешните страни на централния блок образуват въздушните камери. Проточната част на помпата и въздушните камери нямат контакт една с друга. Сгъстеният въздух, постъпващ в една от въздушните камери, действа на вътрешната повърхност на мембраната, като я задвижва и изпомпва течността по тръбопровода.

Мембраните са свързани помежду си с ос и когато  едната от мембраните изтласква течността, другата създава по-ниско налягане и така засмуква следващата доза течност. В края на всеки такт въздушният разпределителен механизъм се превключва автоматично.

При това сгъстеният въздух започва да навлиза в другата въздушна камера и така процеса се повтаря. Клапаните при засмукване и изтласкване играят роля на обратни клапи и предотвратяват навлизането на течността обратно от нагнетателния в смукателния тръбопровод. Помпите са подходящи за работа с абразивни, агресивни, взривоопасни, радиоактивни, вискозни, течности съдържащи газове, твърди частици и др.