Мембранните помпи Dellmeco имат възможност да работят в напълно потопено състояние при условие изходящия въздух от помпата да се изведе извън течността. Всички  материали, от които е изработена помпата, трябва да имат съответните химически и корозионни стойности спрямо продукта, в който се планира да се потопи помпата.

2